Ritt på vei

Nye regler for gjennomføring av sykkelritt på veg

Ullensaker Cykleklub planlegger å arrangere Karusell, Ullensaker Rundt og Kongerittet i 2018. På grunn av innføring av ny lov om sykkelritt på veg fra 01.01.18 som krever minimum gjennomgått E-kurs for løypevakter, trenger vi at så mange som mulig gjennomfører kurset. E-kurset utføres hjemme og tar ca 90min. Vi arbeider med en eventuell samling på Norby U-Skole, hvis det er interesse, hvor vi tenker at hver enkelt logger seg på i min idrett og at vi gjennomgår kurset i fellesskap.

Jeg trenger tilbakemelding fra dere om hvem som vil gjennomgå kurset før 04.04.18, eventuelt hvem som ønsker en felles gjennomgang. Ullensaker CK er avhengig av responsen fra medlemmene for å kunne arrangere ritt i 2018, og vi håper så mange som mulig gjennomfører E-Læringskurset for Løypevakter.

Stasjonær vakt er en funksjonær som kan regulere trafikk men som krever en mer omfattende opplæring. Det kan bli behov for Stasjonær vakt der trafikkdirigering er nødvendig og vi ønsker at flere gjennomfører kurset, men etter seminaret 03.03.18 er plan og gjennomføre rittene med Løypevakter. De som vil gjennomgå opplæring for Stasjonær vakt trenger ikke kurs for Løypevakt. De som er interessert kontakt Nils Morten Defensjon og krav er å finne i vedlagte linker og se pdf-vedlegg. Fullstendig kurs for Stasjonær vakt blir utarbeidet av NCF i disse dager.  

Viktig informasjon rundt kurs (Link til NCF)

Ny lov (Link til Lovdata)

Definisjon og krav (PDF-dokument)

Kontaktperson UCK:

Nils Morten Rognstad
Mobil – 90612855
e-post – nmrogn@online.no