UCK sykkelister

UCK Medlemskap for 2019

Alle medlemmer har tidligere i år fått tilsendt avgift for medlemskap for sesongen 2019 Vi vil sende ut en påminnelse til de som ikke har betalt, og oppfordrer våre medlemmer til å betale inn avgiften innen fristen.

De som har familiemedlemskap har fått tilsendt to fakturaer, men kun en av disse skal innbetales. Betalt medlemskap er en forutsetning for å få løst helårslisens.

Ved spørsmål, kontakt Nils Morten Rognstad (Medlemsansvarlig i UCK) på e-post nmrogn@online.no.

Hilsen
Styret