Landevei

Landeveissykling med Ullensaker CK 2024

Ullensaker CK har lang tradisjon for sykling på landevei. Siden etableringen av UCK i 1934 har vi aktivt deltatt i sykkelaktiviteter som fremmer sporten som så mange er glade i.

Grupper

Hver sesong setter vi sammen sykkelgrupper som er tilpasset våre medlemmer. Det er medlemmene selv som aktivt deltar i sammensetningen av gruppene, og basert på medlemsmassens ambisjoner og ferdigheter dannes det grupper som er tilpasset forskjellig nivå. Dette vil derfor variere noe fra sesong til sesong. Hovedmålsettingen til klubben er å få på plass kapteiner som kan ta ansvar og lede fellestreninger for alle nivåer, men det er ikke alltid vi har grupper som passer hvert enkelt medlem perfekt.

Fellestreninger

Fra sesongstart (vanligvis siste helgen i mars eller første helgen i april) har landveisgruppene fellestreninger tre ganger pr uke gjennom sesongen. Det er tirsdager, torsdager og søndager med oppmøte ved Gystadmarka Skole i nærheten av Jessheim Stadion. Kapteinene på de forskjellige gruppene tilrettelegger for en treningsplan som er tilpasset gruppens ambisjoner, men likhetstrekkene er gjerne at mandag og torsdag har høy intensitet og fokus på utvikling av sykkelspesifikke egenskaper som intervalløkter, motbakketrening, rulletrening etc. Søndagene har oppstart tidlig med hovedvekt på rolig tempo og gjerne langturer i snakketempo. 
Oppmøte: Tirsdag kl 18, torsdag kl 18 og søndag kl 10

Ritt

Kapteiner planlegger året sammen med medlemmer for sin gruppe i god tid før sesongstart. Fokus på disse møtene er å møtes og diskutere ambisjonen for kommende sesong og bli enige om hvilke ritt som skal sykles i fellesskap. I mange år har sesongmålet for gruppene gjerne vært deltakelse på Styrkeprøven, og da er det viktig at rittene som legges inn i treningsplanen bygger opp mot dette. Det er ritt på landevei langt ut over seinsommeren og høsten også, men det blir opp til gruppa som helhet å bli enige om hva som skal være fokus. Ritt som tradisjonellt har vært en del av oppkjøringen gjennom sesongen er for eksempel Enebakk Rundt, Kongsvingerrittet, Randsfjorden Rundt, Tyrifjorden Rundt, Nordmarka Rundt og Mjøsa Rundt m.fl. UCK sykler primært ritt som er oppført i NCF sin rittkalender.
Rittkalenderen finner du her: Rittkalender NCF 2024

Sikkerhet

Sikkerhet er alltid viktig når vi beveger oss på landeveien. Kapteinene og erfarne syklister i våre grupper deler alltid sine tanker om hva vi bør forholde oss til i trafikkbildet. Fokus på sikkerhet er noe vi ikke kan få nok av, så det gjentas ofte, slik at alle skal føle seg trygge når vi er på treningsturer. Under ritt kan det gå svært fort på landeveien. Det å sykle sammen i en rulle er nøkkelen til høy snitthastighet, samtidig som marginene for at noe kan skje blir mindre jo fortere det går. Å trene sammen er derfor en vesentlig del av det å både føle seg trygg kombinert med at det kan gå svært fort. Hør nøye etter når temaet er oppe på trening og ritt og unngå å sette både deg og andre i en utsatt situasjon. Erfaring teller og vi skal ta godt vare på hverandre (og alle andre som ferdes i trafikken) på landeveien.

Landeveisgrupper for sesongen 2024

For sesongen 2024 kan UCK tilby følgende grupper for landeveissykling:

Trent Gruppe
Passer for de som har litt ambisjoner om å bli sterkere og raskere på sykkelen. Det sosiale vektlegges i stor grad i denne gruppen og alle er velkommen til å bli med. Treningen er variert og det legges opp til flere fellesritt for gruppa gjennom sesongen.
Målsetning for sesongen er Vättern Runden i Sverige, Enebakk rundt, Randsfjorden rundt og Kongsvingerrittet

Rask Gruppe
En gruppe for de som har sykkel som hobby og legger ned en god del treningstimer og arbeid med å slå egne rekorder og utfordre seg selv. Dette er ingen ekspressgruppe, men at det kan gå svært raskt i denne gruppa er hevet over tvil. Flere ritt vil bli gjennomført i fellesskap gjennom sesongen.
Målsetning for sesongen er Randsfjorden Rundt og Styrkeprøven Lillehammer-Oslo

Ekspressgruppe
En egen gruppe for de med ønske om å sykle svært fort. For sesongen er det lagt opp til tett samarbeid med nærliggende sykkelklubber for å få tilstrekkelig antall ryttere.