Barn og ungdom

Vi har for tiden dessverre ikke noe tilbud til barn og ungdom. Men vi håper å kunne tilby dette snart.

Ullensaker cykleklub - barn og ungdom

Barne- og ungdomsgruppen ble etablert i 2012, det har blitt avholdt sykkelskole, samlinger, og etablert aldersgrupper for terreng og landevei.

I 2015 er vi ca 25 aktive barn og ungdom i gruppen, men vi ønsker oss flere ryttere. For at klubben skal få grobunn og vokse trenger vi engasjerte foreldre som kan bidra som trenere og som støtteapparat -dette er også nødvendig for at vi skal bli en sosial klubb med godt miljø.

Vi i barn- og ungdomsgruppen har som mål og ambisjon om at alle skal føle seg velkommen og trygg, vi skal i fellesskap skape trivsel og glede for sporten og klubben. Sykkelsporten er veldig individuell, vi vil gjøre det ytterste for at hver enkelt får mestring og utvikling i forhold til nivå og ambisjon. Vi ønsker og gi alle et dekkende behov, og det oppfordres til de mer aktive rytterne å følge treningsplaner som blir gitt og delta på ritt. Vi i UCK Barn- og ungdom ønsker å legge til rette og være deltagende for våre utøvere, det er viktig for oss å fremme et godt samhold og miljø, dette innebærer enkle sosiale tiltak, reise på turer og delta på felles ritt -men vi trenger da tilbakemeldinger for ønsker og behov.

«Ullensaker Cykleklub skal være et lag som ved samarbeid og kameratskap skal fremme og ivareta sykkelsporten». Denne formålsbeskrivelsen ble laget da Ullensaker Cykleklub ble stiftet 2. desember 1934. Den er like aktuell i dag, ogkarakteriserer et av Ullensaker CK`s mål om å gi et tilbud til alle aldersgrupper og tilpasset ulike nivåer. Å fremme et godtmiljø samt å sikre breddeidretten er et annet viktig mål, som ivaretas ved at klubben organiserer sykkelaktiviteter innenfor dealdersbestemte klassene, juniorene, seniorklassene, turklassene og triatlon.

Husk også før trening:

  • Sjekk over sykkel før avreise hjemmefra, alle sykler skal være i teknisk stand.
  • Husk hjelm og drikkeflaske.
  • Lurt å ha med egen slange i tilfelle punktering.
  • Riktig bekledning i forhold til vær og vind.
  • God og mett.

VIKTIG INFORMASJON
Her vil dere finne viktig informasjon som berører barne- og ungdomsgruppa i UCK Barn- og ungdomsgruppen.

Lisens
Du må ha lisens for å kunne delta på ritt, denne lisensen gir også forsikring ifm all sykling i klubbens regi.

Følg linken for lisens:
https://reg.eqtiming.no/Sykkellisens2015
http://www.uck.no/blog/blogpost.rails?bid=26692&ispage=true

Kontingent 2015
Medlemskap kr 300,-
Familie medlemskap kr 500,-

Økonomi og dugnader
UCK gjennomfører ritt som normalt gir klubben inntekter. Det er gjennom disse rittene vi som foreldre vil bli anmodet om å støtte med å stå vakt eller ta andre oppgaver. Dette er en både sosialt og en fin måte å bidra til klubbens økonomi. Tradisjon så har barn- og ungdomsgruppen deltatt på dugnad under Kongerittet, i år blir det den 15. august.

Foreldre
Vi oppfordrer foreldre å delta på treninger, dette er en god anledning for deg som foreldre til å følge med og få en treningsøkt.
Det er ikke alltid like enkelt å forutsi varigheten på øktene, noe uforutsett kan også skje.
Gi oss (trenere) beskjed om det er spesielle forhold vi bør være kjent med vedrørende deres barn.

Hva skal du ha med på treninger?
Det er alltid lurt å ha spist før trening. Ta med drikke, alltid lurt med en banan eller tilsvarende –kan være godt etter en god sykkel økt. I tillegg skal alle ha med seg en reserve slange.
Trenerne vil ha med pumpe og litt verktøy, og vil bistå dersom vi må bytte slange, eller foreta mindre justeringer under treningsøkten. Husk også riktig bekledning i forhold til været.

Klubbens sykkelbekledning
Det oppfordres til at alle benytter klubbens trøye under treninger og annen sykling.
Se klubbens hjemmeside for informasjon rundt salg og bestilling av sykkelbekledning.

Utleiesykler
Det er ulike landeveissykler av ulike produsenter.
For leie av sykkel koster dette kr 500,- pr år. Se kontrakt vedrørende utleiesykler for utfyllende bestemmelser.

Sikkerhet

Det er meget viktig at sykkelen som benyttes i anledning treninger og ritt er i god teknisk stand. Det er påbudt med hjelm ved treninger og ritt. For å øke sikkerheten er det ønskelig med minimum 2 voksne pr. gruppe under all trening. Det oppfordres til at alle benytter godt synlig klær i anledning all sykling.

Ritt
Ritt som er aktuelle ligger på Norges Cykleforbund hjemmeside:
http://www.sykling.no/terminliste/Sider/Terminlistehovedside.aspx

Det er også blitt laget forslag på ønskede ritt, man kan også påmelde seg til.
Ann-Kristin Eggenheim (se kontaktinfo i egen boks) foretar felles påmelding. Klubben betaler startkontingenten.
I forbindelse med treningene vil det bli forespurt om det er ønske om å delta på ulike ritt.

Sosialt miljø
Vi i ungdomsgruppen er opptatt av at den enkelte skal føle seg velkommen i gruppen.
Det skal være en klubb for alle. Vi har som ambisjon å sette av enkelte kvelder eller treninger til sosiale tiltak, dette som et ledd i å fremme et godt miljø blant utøverne. Alle er velkommen til å komme med forslag og vise initiativ for å fremme et godt miljø.

Transport
Klubben får låne bil til transport samt henger, denne kan barn- og ungdomsgruppen benytte under samlinger og ritt.