Cycling

Fellestreninger!!!!

Vi starter opp igjen med fellestreninger søndag 24.05.20, Det blir påmelding via Facebook, det er en forutsetning med påmelding da vi skal ha oversikt over hvem som er på trening. Dette er fordi vi skal kunne rapportere på eventuell smitte, og hvem som har vært sammen. Det blir satt en grense på maks 10 ryttere i samme pulje inntil eventuelle nye retningslinjer foreligger. Det må være en ansvarlig pr gruppe. Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for egen helsesituasjon og holder seg hjemme om man har symptomer på luftveisplager.

Se facebooksiden «uck medlemmer» for å bekrefte deltagelse på arrangementene fellestreninger.