Referat styremøte 20.05.20

Til stede: Heidi Kristin Bakken, Hans Petter Trondsen, Knut Fjeldstad, Bjørn Erik Skjerve, Nils Morten Rognstad og Pål Klethagen (referent)

Møte avholdt på Teams

VEDTAKSSAKER

Medlemskontingent

Nils Morten la frem forslag til ny ordning for medlemskontingent. Det er nå et krav fra Norges idrettsforbund at alle registrerte medlemmer må være betalende medlemmer. Dette betyr at dagens ordning med familiemedlemskap ikke kan fortsette.

Styret fikk på årsmøte fullmakt til å tilpasse kontingenten til nytt regelverk.

Vedtak: Vi fakturerer på gammel ordning frem til høsten. Ny ordning blir gjeldende fra 2021.

Trening

Grupper på 10 personer. Faste grupper. En ansvarlig som har oversikt over hvem som har vært til stede.

Vedtak: Vi starter opp igjen med fellestreninger søndag 24.05.20, Det blir påmelding via Facebook, det er en forutsetning med påmelding da vi skal ha oversikt over hvem som er på trening. Dette er fordi vi skal kunne rapportere på eventuell smitte, og hvem som har vært sammen. Det blir satt en grense på maks 10 ryttere i samme pulje inntil eventuelle nye retningslinjer foreligger. Det må være en ansvarlig pr gruppe. Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for egen helsesituasjon og holder seg hjemme om man har symptomer på luftveisplager.

INFOSAKER

Årshjul

Nils Morten og Hans Petter jobber med dette.

Barnetreninger

Ønske om å gjennomføre Tour of Kids i Ullensaker i august. Vi har et ønske om å starte opp barnetreninger. Vi satser på å starte opp dette til høsten.

Kongerittet

Vi jobber videre med dette, og vurderer fortløpende situasjonen

Raumeretittet

Velofarm har et ønske om å arrangere dette i samarbeid med UCK 20. Juni. Vi jobber videre med dette. Nærmere info kommer på UCK.no

Ullensaker rundt i september

Ønskes gjennomført 6 september, søknad er skrevet. Vi jobber videre med dette arrangementet og gjennomfører om det blir mulig.

Møtet ble avsluttet klokken 2050