UCK sykkelister

Sykkelkarusell 2022

Det vil ikke bli avholdt karusellritt i 2022. Vi håper å kunne gjennomføre klubbmesterskap med etterfølgende klubbfest. Styret vurderer fortløpende om karusellritt er noe som kan la seg gjennomføre, men dette betinger engasjement og ønske om å bidra fra medlemmene.