Innkalling til årsmøte i Ullensaker CK 2024

Til medlemmene i Ullensaker CK

Jessheim 10.02.2024


Styret innkaller herved til årsmøte i Ullensaker CK.

Årsmøtet avholdes 13.03.2024 kl.19.00 i Nordby ungdomsskole – auditorium.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på innen 27.02.2024 ved å sende en e-post til
post@uck.no, oppmøte direkte på årsmøtet er akseptert, men medlemmet må selv kontrollere at de
har mottatt relevant informasjon og sjekket at årets medlemskontingent er betalt.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.02.2024 til
post@uck.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse
med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme
endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke
før årsmøtet på uck.no og via e-post til de som er påmeldt.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut
over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post
før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på
årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullensaker CK i minst én
måned, ha fylt minst 15 år i 2023, og ha betalt medlemsavgift for 2024. Alle medlemmer har uansett
møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Thorbjørn Merkesdal kontaktes på 90651004 eller
post@uck.no.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret