UCK avlyser alle aktiviteter inntil videre.

På bakgrunn av utviklingen for smittefare med Covid 19 knyttet til arrangementer som samler forsamlinger innendørs så har styret i Ullensaker sykkelklubb i dag besluttet å avlyse UCK Kick-Off 25. Mars

I tillegg så har vi etter anbefaling fra FHI valgt å avlyse alle planlagte fellestreninger, inkludert UCK spinning på spenst frem til 1.5. Vi vil deretter foreta en ny vurdering basert på eventuelle nye retningslinjer fra FHI og kommunen.

Avgjørelsen kommer som følge av FHI sine anbefalinger om tiltak for å hindre spredning av coronaviruset i Norge

Vi mener det er viktig at alle bidrar der man kan bidra, for å forsøke å avhjelpe helsevesenet i den krevende situasjonen som nå har oppstått.

Arrangementet var ment som en KICK-OFF for sesongen 2020, og en utsettelse med den uforutsigbarheten som nå finnes anser vi for lite hensiktsmessig.

Vi håper å kunne gjennomføre tilsvarende arrangement foran sesongen 2021 😊

Se ellers FHI.no for flere råd.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Vi vil komme tilbake til mer informasjon om når aktivitetene i UCK kan gjenopptas.

Med sportslig hilsen styret i Ullensaker sykkelklubb.