Referat styremøte Ullensaker sykkelklubb 08.06.20

Tilstede: Heidi Kristin Bakken, Hans Petter Trondsen, Bjørn Erik Skjerve, Knut Fjeldstad, Nils Morten Rognstad og Pål Klethagen (referent)

Avholdt på Teams

Trening

Bra oppmøte på trening, fortsetter samme opplegg. Viktig at flest mulig møter på de faste treningstidspunktene.

Raumerrittet

Alt godkjent. Vi trenger mellom 13-16 personer som løypevakter og sekretariat

1 Godkjent vakt . Startnummer på syklene for barna.

Lagt ut informasjon på uck.no

Kongerittet

Hans Petter sender ut mail. Må settes opp vaktliste

Medlemsmøte Onsdag 9 September. Vi tar en evaluering av årets sesong og begynner planleggingen av neste års grupper og satsninger. Nærmere informasjon kommer, men sett av datoen.

UCK arrangerer Kongerittet 1 August

UCK arrangerer Ullensaker rundt 6 september

Møtet ble avsluttet kl 2000