Hans Petter Troindsen

Nytt styre i Ullensaker sykkelklubb

På årmøte idag så valgte to bautaer i Ullensaker sykkelklubb å gå av etter mange års fantastisk innsats for Ullensaker sykkelklubb. Hans Petter Trondsen og Nils Morten Rognstad har i mange år vært pådrivere og ildsjeler for den klubben vi har i dag.

Det er bare en ting å si, og det er tusen takk for innsatsen.

Samtidig så er det på sin plass å gratulere Thorbjørn Merkesdal som ny leder, Heidi Kristin Bakken som nestleder og Lisbeth Austad som nytt styremedlem.

Årsmøtet har også lagt klare føringer for satsing på barn og ungdom for det nye styret. Her kommer vi tilbake til mer informasjon.

Vi håper nå vi snarest mulig kan komme tilbake i en normal situasjon så vi kan møtes på tur rundt Gardermoen eller på flytstiene i Gystadmarka.

Vi sykles 🙂