Ullensaker cykleklub logo

Medlemskontingent 2021

Medlemskontingent i UCK for 2022 er i dag sendt vårt register for utsendelse på E-post til våre medlemmer. Er det feil ved utsendelsen, eller noen som ikke mottar kontingent vennligst kontakt Nils Morten Rognstad på mail nmrogn@online.no eller telefon 90 61 28 55.

Har du endret mailadresse i 2021 og ikke endret denne i min idrett eller gitt meg beskjed om endringen, vil du ikke motta epost fra klubben.

Gyldig medlemskap er en betingelse for dere som søker lisens i 2022. Godt sykkelår ønskes alle medlemmer