Koronavirus og trening

Hei alle sammen 🙂

UCK ønsker å komme med en oppfordring til alle medlemmer i disse dager om å ha fokus på den felles dugnaden som samfunnet nå tar for å bekjempe korona viruset, og beskytte de svake i samfunnet.

Det er nå et stadig økende fokus på å ikke samle grupper av mennesker, og alle idrettsanlegg er for tiden stengt for å forsøke å hindre spredning av smitte. Som sykkelklubb er det naturlig at vi også tar et ansvar, og i denne situasjonen gjør det vi kan bidra med. Vi ønsker derfor å komme med følgende oppfordring:

  • Ta hensyn til omgivelsene
  • Tren ikke i grupper, max to sammen er et godt utgangspunkt
  • Hold avstand til andre, spesielt når du er i aktivitet
  • Skogen er et veldig godt alternativ
  • På Romerike så har vi heldigvis veldig mange rolige veistrekninger, legg gjerne treningene til disse spesielt i disse dager
  • Samfunnet tar nå et stort kollektivt ansvar for å begrense smitten, la oss bidra
  • God trening 🙂

Med sportslig hilsen styret i Ullensaker sykkelklubb