Medlemsmøte Ullensaker Cyckleklub

Innkalling til Årsmøte I Ullensaker Cykleklub

Onsdag 26. Februar kl. 1900 i Auditoriet Nordby Ungdomskole.

  1.  Godkjenning av innkallingen
  2.  Godkjenning av dagsorden
  3.  Valg av møteleder
  4.  Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
  5.  Godkjenning av årsmeldinger
  6.  Godkjenning av regnskap
  7.  Godkjenning av budsjett
  8.  Årsmøte gir fullmakt til styret og oppnevne representanter til     forbunds ting i Norges Sykkelforbund
  9.  Valg
  10. Innkomne saker.

Saker som ønskes tatt opp til årsmøte må leveres skriftlig innen         17. februar 2019.

Jessheim 27012020

Styret