Min idrett på en bærbar laptop

E-læringskurs, stasjonære vakter

Alle som gjennomgår E-læringskurset for Stasjonære vakter må sende beskjed til Nils Morten Rognstad når det er gjennomført slik at han har oversikt for å planlegge del 2 av kurset.

  • Link til e-læringskurs stasjonære vakter del 1 –E-læringskurs
  • Denne ligger på Min Idrett, men dere må krysse av for e-læring i søket.
  • Del 1 på nett har en estimert varighet på 5,5 timer, men det anbefales at du tar nødvendige pauser underveis for å øke læringsutbyttet.
  • Del 2 fysisk samling har en estimert varighet på 4 timer + teoriprøve.

– Stasjonære vakter kurset del 2 forutsetter klasserom, uteplass og nærhet til vei for observasjon av trafikk. Deler av del 2 vil foregå ute. Ta med refleksvest og kle deg etter været.

Under eksamen er følgende hjelpemidler lovlige:

  • vegtrafikkloven
  • forskrift om sykkelritt på veg

Nytt kurs del 2 for stasjonære vakter på Letohallen 13.05.19 kl.18:00.

Påmelding:    https://minidrett.nif.no/Event#2593704-010. Påmelding forutsetter godkjent E-kurs  for Stasjonære vakter del 1.

Kontakt Nils Morten Rognstad ved spørsmål

– 90612855
– nmrogn@online.no