Dokumenter til årsmøte

Vedlagt finner du saksliste med vedlegg.
Dersom du ønsker å delta, men ikke er påmeldt, så send påmelding til post@uck.no innen kl.16.00 onsdag 14.april.

Tittel: Årsmøte 2020 Ullensaker CK
Tidspunkt: 14. apr. 2021 19.00.00

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet

Mvh

Heidi Bakken

for styret i UCK