Årsmøte Ullensaker sykkelklubb 2022

Aktuelt / Av Ullensaker CK

Til medlemmene i Ullensaker CK

Jessheim 14.02.22

Innkalling til årsmøte i Ullensaker CK 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullensaker CK. Årsmøtet avholdes 23.03.22 kl 1900 i Auditoriet ved Nordby Ungdomsskole

 Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 09.03.2022 til post@uck.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på uck.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullensaker CK i minst én måned, ha fyllt minst 15 år i 2022, og ha betalt medlemsavgift. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Heidi Bakken kontaktes på 93286025 eller post@uck.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Forslag til:               Årsmøte i Ullensaker CK 2022

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn]