Årsmøte Ullensaker sykkelklubb 2021

Til medlemmene i Ullensaker CK

Borgen 25.02.2021

Innkalling til årsmøte i Ullensaker CK 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Ullensaker CK. Årsmøtet avholdes 25.03.2021 kl.19.00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på innen 24.03.2021 ved å sende en e-post til post@uck.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.  

Lenke for tilgang til møtet blir sendt ut til de påmeldte sammen med sakslisten i forkant av møtet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2021 til post@uck.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på uck.no og via e-post til de som er påmeldt.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Ullensaker CK i minst én måned, ha fyllt minst 15 år i 2020, og ha betalt medlemsavgift. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Heidi Bakken kontaktes på 93286025 eller post@uck.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Forslag til:               Årsmøte i Ullensaker CK 2020

Fra:                            [ditt navn]

Tittel på forslag:    [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal din begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn]