Årsmøte i Ullensaker sykkelklubb er utsatt

Styret i Ullensaker sykkelklubb ser seg dessverre nødt til å utsette årsmøte. Ny dato vil bli onsdag 14.04.21 kl 1900. Det er 2 styremedlemmer som har varslet at de ikke ønsker gjenvalg, og vi har pr nå ikke nok kandidater til å sette sammen et lovlig styre.

Vi må nå bruke tiden frem til dato for utsatt årsmøte til å skaffe kandidater til styrevervene i klubben. Vi trenger også folk til arrangementer og valgkomité.

Det er sterkt beklagelig at vi ikke klarer å gjennomføre årsmøte som planlagt, men vi har dessverre ikke noe annet valg. Uten kandidater til styreplasser så vil vi i verste fall ikke klare å drifte klubben videre.

Kvinner som kunne tenke seg å bidra i styret oppfordres spesielt til å melde sin interesse så raskt som mulig. Kvinneandelen i styret må imøtegå krav om minimumsrepresentasjon.

Ønsker du at klubben skal være tilstede også i årene som kommer er det på tide å ta ansvar. Vi har heldigvis hatt noen ressurspersoner som har tatt ansvar i lang tid, og det er på tide at flere av klubbens medlemmer bidrar til at disse kan få avløsning.

Mvh

Styret Ullensaker sykkelklubb